Spracovatelia osobných údajov

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené týmto tretím stranám:

  • ZOOT a.s. so sídlom na adrese Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. B 13119, IČO: 28206592,
  • EXPONEA, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovakia, IČO: 50017560, zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.107011/B,
  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S,
  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 9084/S.